درباره کرمانشاه

کرمانشاه یکی از کلان‌ شهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه می‌باشد. شهر کرمانشاه مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب ایران است. شهر کرمانشاه از شمال به کوه فرخشاد، از شمال غربی به کوه طاق بستان و از جنوب به سفید کوه منتهی می‌شود. کرمانشاه یکی از شاهراه های ارتباطی شرق و غرب و قدیمی ترین راه عبور زائران عتبات عالیات است. کرمانشاه در دروازه زاگرس قرار دارد. رشته کوه زاگرس که فلات ایران را از سرزمین های همسایه جدا کرده است در مسیر کرمانشاه، به دشت های وسیع و کوه های عمدتاً مجزا و دره های وسیعی منتهی می‌شود. کرمانشاه مرکز کشاورزی ایران است و بیشتر درآمد اقصادی این شهر نیز از این راه است. شهر کرمانشاه دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است. موقعیت اقلیمی و اکولوژیک استان کرمانشاه با توجه به میزان متوسط بارندگی و رطوبت نسبی سالیانه به نحوی است که دامنه کوه ها و دشت های آن عموماًٌ پوشیده از جنگل و مرتع بوده و در پاره ای از نقاط نیز زمین های زارعی آبی و دیمی است.

استان

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه از استان­های غربی به شمار می­آید. کرمانشاه از دید گوناگونی آب و هوائی دارای تنوع زیادی است و از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است.
مشاهده استان کرمانشاه