مکان های فرهنگی بوشهر

موزه مردم شناسی بوشهر

موزه مردم شناسی بوشهر

موزه مردم شناسی بوشهر در بوشهر، در خیابان ساحلی، در عمارت قدیمی طاهری واقع شده است.
مشاهده موزه مردم شناسی بوشهر

استان

استان بوشهر

استان بوشهر

استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. آب و هوای استان گرم و خشک و در نواحی ساحلی گرم و مرطوب است.
مشاهده استان بوشهر