مکان های فرهنگی سنندج

موزه سنندج

موزه سنندج

موزه سنندج در مرکز شهر سنندج، در خیابان امام خمینی (ره)، در عمارت سالار سعید واقع شده است.
مشاهده موزه سنندج
موزه مردم شناسی سنندج

موزه مردم شناسی سنندج

موزه مردم شناسی سنندج در شهر سنندج، در خیابان شاپور واقع شده است.
مشاهده موزه مردم شناسی سنندج

استان

استان کردستان

استان کردستان

استان کردستان یکی از استان‌های ایران است که در غرب کشور واقع شده است. این استان در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است.
مشاهده استان کردستان