مکان های تاریخی زنجان

بازار زنجان

بازار زنجان مربوط به دوره قاجار است که بعدها بناهای مختلف نظیر مسجدها، سراها و گرمابه ها به آن اضافه شده است.
مشاهده بازار زنجان

بنای رختشویخانه

بنای رختشویخانه در مرکز بافت تاریخی شهر زنجان قرار گرفته است.
مشاهده بنای رختشویخانه

پل حاج سید محمد

پل حاج سید محمد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان زنجان، بر روی رودخانه زنجان رود قرار دارد.
مشاهده پل حاج سید محمد

پل حاج میر بهاءالدین

پل حاج میر بهاءالدین یکی از آثار تاریخی شهر زنجان است.
مشاهده پل حاج میر بهاءالدین

پل سردار

پل سردار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان زنجان، بر روی رودخانه زنجان رود قرار دارد.
مشاهده پل سردار

حمام حاج ابراهیم

حمام حاج ابراهیم یکی از بناهای تاریخی شهر زنجان است که در بازار زنجان واقع شده است.
مشاهده حمام حاج ابراهیم

حمام حاج داداش

حمام حاج داداش در بازار زنجان قرار دارد و قدمت آن به حدود یکصد سال پیش باز می گردد.
مشاهده حمام حاج داداش
عمارت ذوالفقاری

عمارت ذوالفقاری

عمارت ذوالفقاری مربوط به دوره قاجار است و در شهر زنجان، خیابان طالقانی واقع شده است.
مشاهده عمارت ذوالفقاری

کاروانسرای سنگی

کاروانسرای سنگی مربوط به دوره صفوی است و در جاده کمربندی زنجان به میانه، روبروی ایستگاه راه آهن شهر زنجان واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای سنگی

کاروانسرای نیک پی

کاروانسرای نیک پی مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان زنجان، روستای نیک پی واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای نیک پی

استان

استان زنجان

استان زنجان

استان زنجان یکی از استان‌های ایران می‌باشد که در شمال غربی ایران قرار گرفته است. آب و هوای کوهستانی با زمستانی بسیار سرد و برفی و تابستانی دلپذیر دارد.
مشاهده استان زنجان