مکان های تاریخی کرمان

بازار ارگ

بازار ارگ اولین بخش بازار کرمان است که از میدان ارگ شروع می شود و تا چهارسوق گنجعلی خان ادامه دارد.
مشاهده بازار ارگ
بازار کرمان

بازار کرمان

بازار کرمان مربوط به سده هشت هجری قمری تا دوره پهلوی اول است و در شهر کرمان، در حد فاصل میدان توحید تا میدان شهدا واقع شده است.
مشاهده بازار کرمان

بیمارستان نوریه

بیمارستان نوریه در سال ۱۲۹۶ هجری شمسی ساخته شده است و در شهر کرمان، در انتهای خیابان زریسف واقع شده است.
مشاهده بیمارستان نوریه

تخت درگاه قلی بیگ

تخت درگاه قلی بیگ، بنایی است که در جنوب شرقی شهر کرمان، در جنوب کوه قلعه دختر واقع شده است.
مشاهده تخت درگاه قلی بیگ

حمام گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان یکی از بناهای مجموعه گنجعلی خان در شهر کرمان است.
مشاهده حمام گنجعلی خان

عمارت شترگلو

عمارت شترگلو مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان کرمان، در شهر ماهان واقع شده است.
مشاهده عمارت شترگلو

قلعه اردشیر

قلعه اردشیر مربوط به دوره ساسانی است و بر فراز تپه ای در جنوب شرقی شهر کرمان واقع شده است.
مشاهده قلعه اردشیر

قلعه دختر

قلعه دختر یا آتشکده آناهیتا که به قلعه کهنه نیز مشهور است، مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد است و بر فراز تپه های مرتفع شرقی شهر کرمان واقع شده است.
مشاهده قلعه دختر

قلعه شفیع آباد

قلعه شفیع آباد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان کرمان، در روستای شفیع آباد واقع شده است.
مشاهده قلعه شفیع آباد

کاروانسرای چهارسوق

کاروانسرای چهارسوق مربوط به اوایل دوره قاجار است و در شهر کرمان، در بازار کرمان، در چهارسوق بزرگ واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای چهارسوق

کاروانسرای حاج آقا علی

کاروانسرای حاج آقا علی مربوط به دوره قاجار است و در شهر کرمان، در خیابان شریعتی، در بازار حاج آقا علی واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای حاج آقا علی

کاروانسرای گلشن

کاروانسرای گلشن مربوط به دوره قاجار است و در شهر کرمان، در بازار کرمان، در حد فاصل بازار اصلی و بازار کفاشها واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای گلشن

گنبد جبلیه

گنبد جبلیه یا گنبد گبری مربوط به دوره ساسانی است و در منتهی الیه شرقی شهر کرمان، در نزدیکی دو قبرستان صاحب الزمان و سید حسین واقع شده است.
مشاهده گنبد جبلیه

مجموعه ابراهیم خان

مجموعه ابراهیم خان مربوط به دوره قاجار است و در شهر کرمان، در کنار میدان گنجعلی خان واقع شده است.
مشاهده مجموعه ابراهیم خان
مجموعه گنجعلی خان

مجموعه گنجعلی خان

مجموعه گنجعلی خان مربوط به دوره صفویه است و در شهر کرمان، در کنار بازار کرمان واقع شده است.
مشاهده مجموعه گنجعلی خان

مجموعه وکیل

مجموعه وکیل در شهر کرمان، در حاشیه بازار کرمان واقع شده است.
مشاهده مجموعه وکیل

مدرسه حیاتی

مدرسه حیاتی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهر کرمان، در محدوده بازار وکیل واقع شده است.
مشاهده مدرسه حیاتی

میدان ارگ

میدان ارگ مربوط به دوره پهلوی است و در شهر کرمان واقع شده است.
مشاهده میدان ارگ

یخدان مؤیدی

یخدان مؤیدی مربوط به اواخر دوره صفویه است و در شهر کرمان، در خیابان ابوحامد واقع شده است.
مشاهده یخدان مؤیدی

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان