مکان های تاریخی اردبیل

بازار اردبیل

بازار اردبیل

بازار اردبیل یادگاری از دوره صفوی و پیش از آن است.
مشاهده بازار اردبیل

پل ابراهیم آباد

پل ابراهیم آباد مربوط به دوره صفوی است و در محله های اوچدکان و ابراهیم آباد شهر اردبیل واقع شده است.
مشاهده پل ابراهیم آباد

پل سه چشمه کلخوران

پل سه چشمه کلخوران مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان اردبیل، روستای کلخوران واقع شده است.
مشاهده پل سه چشمه کلخوران

پل هفت چشمه

پل هفت چشمه مربوط به دوره صفوی است و در اردبیل، روی رودخانه بالیقلوچای واقع شده است.
مشاهده پل هفت چشمه

حمام اوچ دکان

حمام اوچ دکان یکی از حمام های قدیمی اردبیل است که درسال ۱۲۵۹ هجری قمری توسط شخصی از خاندان صادقی ساخته شده است.
مشاهده حمام اوچ دکان

استان

استان اردبیل

استان اردبیل

استان اردبیل در شمال غربی کشور در منطقه آذربایجان واقع شده‌است. مرکز این استان شهر اردبیل است. یکی از ویژگی‌های این استان آب و هوای مطبوع و خنک این منطقه در فصل‌های بهار و تابستان است.
مشاهده استان اردبیل