درباره فرش دستباف

فرش دستباف یکی از صنایع دستی ایران و مهمترین آنها است. فرش نوعی زیرانداز بافته شده از پنبه، پشم و یا ابریشم است که برای پوشش زمین به کار می رود. به دلیل نقش های زیبای قالی های ایرانی، همواره جنبه تزئینی آنها مورد توجه بوده است. قدمت قالی بافی در ایران بسیار زیاد است. قالی ایرانی پازیریک، قدیمی ترین قالی جهان است که در دوره هخامنشیان بافته شده است. در دوره صفویه قالی های ایرانی در زیبایی و بافت به اوج شهرت رسیدند و این شهرت تا به امروز به دلیل نقش های بی نظیر و کیفیت منحصر به فرد باقیمانده است.

کارگاه های فرش دستباف

کارگاه ها
برای فرش دستباف، 5 کارگاه لیست شده است.
مشاهده کارگاه های فرش دستباف

فروشگاه های فرش دستباف

فروشگاه ها
برای فرش دستباف، 121 فروشگاه لیست شده است.
مشاهده فروشگاه های فرش دستباف