درباره ما

وب سایت "من ایران را می بینم" تلاشی است برای معرفی جاذبه های ایران، به خصوص جاذبه های فرهنگی ایران. ایران در طول تاریخ همواره مهد فرهنگ و تمدن بوده است؛ از اینرو سفر به ایران بیش از هر چیز یک سفر فرهنگی است، سفری برای آشنایی با فرهنگی دیرین، غنی و سرشار از مفاهیم بلند انسانی و عرفانی. وب سایت "من ایران را می بینم" تلاش دارد تا گوشه هایی از این فرهنگ غنی را معرفی کند. در این سفر و جستجو با هم همراه باشیم.