به فروشگاه های صنایع دستی ایرانی در سراسر ایران و جهان ملحق شوید

به فروشگاه های صنایع دستی ایرانی در سراسر ایران و جهان ملحق شوید

دوستان عزیز فعال در زمینه صنایع دستی ایرانی در سراسر ایران و جهان، شما می توانید برای کمک به نمایش زیبایی های صنایع دستی ایرانی به مردم سراسر ایران و جهان، به فروشگاه های صنایع دستی در سراسر ایران و جهان ملحق شوید. برای تماس با ما لطفا از اطلاعات صفحه تماس با ما استفاده بفرمایید.

فروشگاه های صنایع دستی ایرانی در سراسر ایران و جهان

تهران

ترمه رضایی یزد

ترمه، میراث تاریخی یزد، بافته ای منحصربفرد که ارزش والای خود را وامدار دستان هنرمند طراحی است که نقوش اصیل ایرانی را مینیاتورگونه در طول ماهها بر روی کاغذ طراحی، و سپس رنگ امیزی می کند.
مشاهده این فروشگاه صنایع دستی ایرانیفرش دستباف