درباره تکاب

تکاب یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. تخت سلیمان و زندان سلیمان از مهم ترین جاذبه های گردشگری در این شهر است.

استان

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه است. استان آذربایجان غربی یکی از مناطق کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گسترده‌ای دارد.
مشاهده استان آذربایجان غربی