درباره اراک

اراک یکی از کلان شهرهای ایران و از بزرگترین شهرهای مرکز ایران و مرکز استان مرکزی است. شهر در میان پای کوه های داخلی رشته کوه زاگرس قرار دارد. شهر اراک از سوی جنوب با کوه‌های سفیدخانی، کوه‌های نظم آباد، سرخ کوه و از سوی غرب با کوه مودر احاطه شده است. کوه های پیرامون شهر از جمله کوه های مرکزی و پیشکوه های داخلی رشته کوه زاگرس محسوب می‌شوند. از میان شهر اراک تنها رود قره کهریز می‌گذرد. این رودخانه از کوه های قره کهریز سرچشمه گرفته، پس از آبیاری زمین‌های روستاهای نزدیک اراک، از غرب شهر گذر کرده و به تالاب میقان می‌ریزد. این رود، فصلی بوده و در تابستان خشک می‌شود. شهر اراک دارای زمستان های سرد و مرطوب و تابستان های گرم و خشک است.

 

استان

استان مرکزی

استان مرکزی

استان مرکزی تقریباً در مرکز ایران قرار دارد. مهمترین انواع آب و هوای استان عبارتند از: آب و هوای نیمه بیابانی، آب و هوای معتدل کوهستانی همراه با زمستان سرد و تابستان معتدل، آب و هوای سرد کوهستانی با زمستانی سرد و برفی و تابستانی خنک
مشاهده استان مرکزی