درباره شوش

شوش شهری در جنوب غربی ایران است. شوش از اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد موجودیت خویش را در صحنه تاریخ نشان داده و از همان ابتدا به عنوان مرکزی هنری، صنعتی، تجاری و سیاسی محسوب می‌شده است. شهر شوش، در زمان ایلامی ها به خاطر همین موقعیت ویژه، به عنوان پایتخت سیاسی، مذهبی انتخاب گردیده و تا سال ۶۴۰ قبل از میلاد که این شهر توسط آشور بانیپال، پادشاه آشور، ویران گردید، اهمیت خود را حفظ کرده بود.

شهر شوش، در زمان داریوش هخامنشی (۵۲۵ قبل از میلاد) دوباره رونق گذشته خود را به دست آورد و در طول حکومت هخامنشیان، از این شهر به عنوان پایتخت زمستانی استفاده شده است. در این شهر از دوره های دیگر تاریخی ایران مثل سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و دوره اسلامی، آثار و مدارک فراوانی به دست آمده است. این ویژگی ها باعث گردیده که این شهر به عنوان موزه ای از دوره های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی و اسلامی ایران (تا قرن ۵ هجری قمری) تبدیل گردد.

 

استان

استان خوزستان

استان خوزستان

استان خوزستان در جنوب غربی ایران در کرانه خلیج فارس و اروندرود قرار دارد و مرکز استخراج نفت ایران به‌شمار می‌آید. شهر اهواز مرکز استان خوزستان است.
مشاهده استان خوزستان