درباره بیستون

بیستون یکی از شهرهای شهرستان هرسین در استان کرمانشاه است. شهر بیستون در پای کوهی معروف به همین نام واقع شده است. این منطقه از دیرباز مورد توجه بوده و  کمابیش از تمامی دوران تاریخی در آن یادگاری یافت می شود.

استان

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه از استان­های غربی به شمار می­آید. کرمانشاه از دید گوناگونی آب و هوائی دارای تنوع زیادی است و از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است.
مشاهده استان کرمانشاه