درباره کرج

کرج مرکز استان البرز است. کرج یکی از شهرهای مرکزی و کوهپایه‌ای ایران می‌باشد و در دامنه رشته کوههای البرز واقع شده است. کرج در حال حاضر پس از شهرهای تهران و مشهد و اصفهان به‌عنوان چهارمین شهر پرجمعیت ایران به‌شمار می‌رود. کرج در غرب تهران و در کرانه غربی رود کرج و در دامنه جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته است.

استان

استان البرز

استان البرز

استان البرز سی و یکمین استان ایران است. نام این استان از رشته‌کوه البرز گرفته شده‌است که بخش مهمی از آن از شمال این استان می‌گذرد.
مشاهده استان البرز