درباره کرمان

کرمان یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران درجنوب شرقی این کشور واقع است. کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوب شرق کشور است. بیشتر نقاط شهر کرمان با کوه احاطه شده است. شهر کرمان نیز خود در کنار کوه صاحب الزمان قرار گرفته است. کوه های جوپار و پلوار و جفتان در جنوب و جنوب شرق کرمان در تمام طول سال برف دارند. بطور کلی آب و هوای این شهر به دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا به نسبت خنک و معتدل است. تابستان های کرمان نسبتاً خنک و زمستان های آن بسیار سرد است.

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان