درباره بروجرد

بروجرد از شهرهای باستانی ایران است که برخی ساخت آن را به منوچهر از سلسله پیشدادیان نسبت می دهند اما شواهد کافی در مورد شهر بودن آن تنها از دوران ساسانیان موجود است. بروجرد دومین شهر پرجمعیت استان لرستان است. این شهر در شمال دشتی حاصلخیز به نام سیلاخور قرار گرفته و قله های مرتفع گرین از مجموعه رشته کوه های زاگرس، شمال غربی تا جنوب شرقی آن را دربر گرفته اند. بروجرد از گذشته های دور، دارای موقعیت ویژه ارتباطی بوده است و امروزه نیز قرارگیری این شهر بر سر شاهراه تهران - جنوب یکی از عوامل رونق اقتصادی آن به شمار می رود.

زبان گفتاری رایج در شهر بروجرد زبان لری و گویش بروجردی است. به دلیل وجود تعداد زیادی واحدهای تولیدی و صنعتی، بروجرد قطب صنعتی استان لرستان محسوب می شود. به دلیل فعالیت شرکت های مختلف پویانمایی رایانه ای در این شهر، بروجرد از سال ۱۳۸۹ به عنوان پایتخت انیمیشن ایران انتخاب شده است. صنایع دستی متنوعی در بروجرد تولید می شوند و در سال ۱۳۹۸ سازمان میراث فرهنگی این شهر را به عنوان شهر ملی ورشو به ثبت رساند.

 

استان

استان لرستان

استان لرستان

استان لرستان یکی از استان‌های غربی ایران است. خرم‌آباد مرکز استان است. لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن را کوههای زاگرس پوشانده‌است.
مشاهده استان لرستان