مکان های فرهنگی شیراز

حمام وکیل

حمام وکیل

حمام وکیل در دوره زندیه و به دست کریم خان زند، در مرکز شهر شیراز ساخته شده است.
مشاهده حمام وکیل
موزه نظامی عفیف آباد

موزه نظامی عفیف آباد

موزه نظامی عفیف آباد که یکی از بزرگترین موزه های نظامی خاورمیانه می باشد، در خیابان عفیف آباد شهر شیراز قرار دارد.
مشاهده موزه نظامی عفیف آباد

استان

استان فارس

استان فارس

استان فارس یکی از استان‌های ایران است که در بخش جنوب این کشور واقع شده‌است. مرکز استان فارس، شهر شیراز است.
مشاهده استان فارس