مکان های فرهنگی مشهد

موزه های آستان قدس رضوی

موزه های آستان قدس رضوی یکی از مجموعه های بزرگ موزه ای در ایران است که بناهای تاریخی آن، جلوه گر شش قرن معماری دوره اسلامی و اشیای تاریخی آن، نشان دهنده انواع هنرها و صنایع دستی ساخته شده طی ده قرن گذشته است.
مشاهده موزه های آستان قدس رضوی

استان

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است. این استان با تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان رضوی