مکان های فرهنگی اهواز

موزه هنرهای معاصر اهواز

موزه هنرهای معاصر اهواز

موزه هنرهای معاصر اهواز دارای دو طبقه و پنج گالری می باشد.
مشاهده موزه هنرهای معاصر اهواز

استان

استان خوزستان

استان خوزستان

استان خوزستان در جنوب غربی ایران در کرانه خلیج فارس و اروندرود قرار دارد و مرکز استخراج نفت ایران به‌شمار می‌آید. شهر اهواز مرکز استان خوزستان است.
مشاهده استان خوزستان