مکان های تاریخی بوشهر

آب انبار قوام

آب انبار قوام مربوط به دوره قاجار است و در غرب بوشهر، در کنار دریا واقع شده است.
مشاهده آب انبار قوام

شهر باستانی ریشهر

شهر باستانی ریشهر در جنوب بوشهر واقع شده است.
مشاهده شهر باستانی ریشهر

عمارت دهدشتی

عمارت دهدشتی مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر، در محله کوتی واقع شده است.
مشاهده عمارت دهدشتی

عمارت کازرونی

عمارت کازرونی مربوط به اوایل دوره قاجار است و در بوشهر، در محله قدیمی بهبهانی واقع شده است.
مشاهده عمارت کازرونی

عمارت گلشن

عمارت گلشن مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر، در محله بهبهانی واقع شده است.
مشاهده عمارت گلشن
عمارت ملک

عمارت ملک

عمارت ملک مربوط به اواخر دوره قاجار است و در بوشهر، در محله بهمنی واقع شده است.
مشاهده عمارت ملک

قبر ژنرال

قبر ژنرال در بوشهر، در محله سنگی واقع شده است.
مشاهده قبر ژنرال

مدرسه سعادت

مدرسه سعادت مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر، در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است.
مشاهده مدرسه سعادت

استان

استان بوشهر

استان بوشهر

استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. آب و هوای استان گرم و خشک و در نواحی ساحلی گرم و مرطوب است.
مشاهده استان بوشهر