مکان های تاریخی زاهدان

خانه ابویی

خانه ابویی مربوط به دوره پهلوی است و در شهر زاهدان، در خیابان شریعتی واقع شده است.
مشاهده خانه ابویی

خانه شمسی

خانه شمسی مربوط به دوره پهلوی است و در شهر زاهدان، در خیابان شریعتی واقع شده است.
مشاهده خانه شمسی

دبستان طالقانی

دبستان طالقانی مربوط به دوره پهلوی است و در شهر زاهدان، در تقاطع خیابان شهید مصطفی خمینی و خیابان کامبوزیا واقع شده است.
مشاهده دبستان طالقانی

ساختمان پست

ساختمان پست مربوط به دوره قاجار است و در شهر زاهدان، در خیابان مولوی واقع شده است.
مشاهده ساختمان پست

ساختمان دادگستری

ساختمان دادگستری مربوط به دوره معاصر است و در شهر زاهدان، در تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان آیت الله کفعمی واقع شده است.
مشاهده ساختمان دادگستری

کاروانسرای نصرت آباد

کاروانسرای نصرت آباد مربوط به دوره صفویه است و در شهرستان زاهدان، در شهر نصرت آباد واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای نصرت آباد

استان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع است. سیستان شامل زابل و شهرهای اطرافش است و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از زاهدان تا چابهار می‌باشد.
مشاهده استان سیستان و بلوچستان