مکان های تاریخی سنندج

بازار سنندج

بازار سنندج مربوط به دوره صفویه است و در مرکز شهر سنندج واقع شده است.
مشاهده بازار سنندج

پل شیخ

پل شیخ مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان سنندج، در روستای باباریز، بر روی رودخانه قشلاق واقع شده است.
مشاهده پل شیخ
پل قشلاق

پل قشلاق

پل قشلاق در شرق شهر سنندج، در مسیر سنندج به همدان، بر روی رودخانه قشلاق واقع شده است.
مشاهده پل قشلاق

حمام خان

حمام خان مربوط به دوره قاجار است و در بافت قدیمی شهر سنندج، در ضلع شمالی بازار سنندج واقع شده است.
مشاهده حمام خان

حمام عبدالخالق

حمام عبدالخالق احتمالا مربوط به دوره قاجار است و در بازار سنندج واقع شده است.
مشاهده حمام عبدالخالق

خانه احمدزاده

خانه احمدزاده مربوط به دوره پهلوی است و در شهر سنندج، در محله آغه زمان واقع شده است.
مشاهده خانه احمدزاده

عمارت خسرو آباد

عمارت خسرو آباد مربوط به دوره قاجار است و در شهر سنندج، در بلوار خسرو آباد واقع شده است.
مشاهده عمارت خسرو آباد

عمارت مشیر دیوان

عمارت مشیر دیوان مربوط به دوره قاجار است و در شهر سنندج، در محله قدیمی سرتپوله، در خیابان شهدا واقع شده است.
مشاهده عمارت مشیر دیوان

عمارت ملک التجار

عمارت ملک التجار مربوط به دوره قاجار است و در شهر سنندج، در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است.
مشاهده عمارت ملک التجار

عمارت وکیل الملک

عمارت وکیل الملک در شهر سنندج، در خیابان کشاورز واقع شده است.
مشاهده عمارت وکیل الملک

قلعه حسن آباد

قلعه حسن آباد مربوط به دوره های اشکانی و ساسانی است و در ۵ کیلومتری شهر سنندج، در جنوب روستایی به همین نام واقع شده است.
مشاهده قلعه حسن آباد

استان

استان کردستان

استان کردستان

استان کردستان یکی از استان‌های ایران است که در غرب کشور واقع شده است. این استان در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است.
مشاهده استان کردستان