مکان های تاریخی شهربابک

میمند

میمند

میمند یک روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان شهربابک در استان کرمان است.
مشاهده میمند

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان