مکان های تاریخی بیستون

سنگ نبشته بیستون

سنگ نبشته بیستون

سنگ نبشته بیستون بزرگترین سنگ‌نبشته جهان، نخستین متن شناخته شده ایرانی و از آثار دودمان هخامنشیان واقع در شهر بیستون در سی کیلومتری شهر کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون است.
مشاهده سنگ نبشته بیستون

استان

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه از استان­های غربی به شمار می­آید. کرمانشاه از دید گوناگونی آب و هوائی دارای تنوع زیادی است و از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است.
مشاهده استان کرمانشاه