مکان های تاریخی گرگان

خانه باقری

خانه باقری مربوط به اوایل دوره پهلوی است و در شهر گرگان، در محله سرچشمه واقع شده است.
مشاهده خانه باقری

خانه خراسانی

خانه خراسانی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهر گرگان، در محله سرچشمه واقع شده است.
مشاهده خانه خراسانی

خانه کبیر

خانه کبیر مربوط به اواخر دوره قاجار است و در بافت قدیمی شهر گرگان، در محله دوشنبه ای واقع شده است.
مشاهده خانه کبیر

دیوار تاریخی گرگان

دیوار تاریخی گرگان مربوط به دوره ساسانی است. این دیوار با ۲۰۰ کیلومتر طول، طولانی ترین اثر تاریخی ایران است که طی ۹۰ سال ساخته شده است.
مشاهده دیوار تاریخی گرگان

قلعه خندان

قلعه خندان مربوط به دوره ساسانی و دوره های تاریخی پس از اسلام است و در شهر گرگان، در خیابان عدالت واقع شده است.
مشاهده قلعه خندان

کاخ آقا محمد خان قاجار

کاخ آقا محمد خان قاجار مربوط به اوایل دوره قاجار است و در شهر گرگان، در خیابان کاخ واقع شده است.
مشاهده کاخ آقا محمد خان قاجار

کاروانسرای قزلق

کاروانسرای قزلق مربوط به دوره های تاریخی پس از اسلام است و در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر گرگان واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای قزلق

استان

استان گلستان

استان گلستان

استان گلستان از استان‌های شمالی ایران است. مرکز این استان گرگان است.استان گلستان در بین استان‌های مازندران، سمنان و خراسان شمالی قرار دارد. گلستان با کشور ترکمنستان نیز همجوار است.
مشاهده استان گلستان