مکان های تاریخی راین

ارگ راین

ارگ راین

ارگ راین مربوط به دوره ساسانی است و در شهرستان کرمان، بر فراز تپه ای در جنوب غربی شهر کنونی راین واقع شده است.
مشاهده ارگ راین

شهر تاریخی راین

شهر تاریخی راین در یکصد کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان، در دامنه کوه هزار واقع شده است.
مشاهده شهر تاریخی راین

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان