مکان های تاریخی زابل

شهر سوخته

شهر سوخته

شهر سوخته نام بقایای دولت شهری باستانی در ایران است که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب زابل در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.
مشاهده شهر سوخته

استان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع است. سیستان شامل زابل و شهرهای اطرافش است و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از زاهدان تا چابهار می‌باشد.
مشاهده استان سیستان و بلوچستان