مکان های تاریخی بجنورد

آیینه خانه سردار مفخم

آیینه خانه سردار مفخم

آیینه خانه سردار مفخم از بناهای دوره قاجار در شهر بجنورد می باشد.
مشاهده آیینه خانه سردار مفخم

باغ علی آباد

باغ علی آباد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان بجنورد، روستای علی آباد واقع شده است.
مشاهده باغ علی آباد

ویرانه های شهر جرمگان

جرمگان، شهری کوچک، پررونق و آباد بوده که پیش از شهر کنونی بجنورد وجود داشته است و شهر کنونی بجنورد در کنار آن به وجود آمده است.
مشاهده ویرانه های شهر جرمگان

استان

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان شمالی