گردشگاه های طبیعی تهران

آبشار تهران

آبشار تهران در ارتفاعات شمالی شهر تهران واقع شده است.
مشاهده آبشار تهران
آبشار سنگان

آبشار سنگان

آبشار سنگان در منطقه ای کوهستانی و بسیار زیبا به همین نام در شمال غربی شهر تهران واقع شده است.
مشاهده آبشار سنگان

پارک جنگلی چیتگر

پارک جنگلی چیتگر یکی از بزرگترین پارکهای جنگلی شهر تهران است.
مشاهده پارک جنگلی چیتگر

پارک ملی سرخه حصار

پارک ملی سرخه حصار با مساحتی حدود ۹۱۶۸ هکتار در شرق شهر تهران واقع شده است.
مشاهده پارک ملی سرخه حصار

استان

استان تهران

استان تهران

استان تهران به مرکزیت شهر تهران، به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، دارای آب و هوای متنوعی می باشد. استان تهران در مناطق کوهستانی دارای آب و هوای معتدل و در دشت، نیمه بیابانی است.
مشاهده استان تهران