گردشگاه های طبیعی کرج

آبشار چاران

آبشار چاران در نزدیکی روستایی به همین نام در شهرستان کرج واقع شده است.
مشاهده آبشار چاران
سد امیرکبیر

سد امیرکبیر

سد امیرکبیر در شمال شهر کرج بر روی رودخانه کرج واقع شده است.
مشاهده سد امیرکبیر

استان

استان البرز

استان البرز

استان البرز سی و یکمین استان ایران است. نام این استان از رشته‌کوه البرز گرفته شده‌است که بخش مهمی از آن از شمال این استان می‌گذرد.
مشاهده استان البرز