گردشگاه های طبیعی مشهد

غار مغان

غار مغان در ۳۵ کیلومتری شهر مشهد، در جنوب روستای مغان واقع شده است.
مشاهده غار مغان

کوهسنگی

کوهسنگی یکی از گردشگاه ها و پارکهای قدیمی و مشهور شهر مشهد است که در داخل شهر مشهد واقع شده است.
مشاهده کوهسنگی

استان

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است. این استان با تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان رضوی