گردشگاه های طبیعی راین

آبشار راین

آبشار راین یا آبشار زر رود در شهرستان کرمان، در ۱۴ کیلومتری جنوب غربی شهر راین، در دامنه های کوه هزار واقع شده است.
مشاهده آبشار راین

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان