گردشگاه های طبیعی ایلام

آبشار چم آو

آبشار چم آو در فاصله ۱۸ کیلومتری مسیر ایلام به صالح آباد، در میان تخته سنگها جریان دارد.
مشاهده آبشار چم آو

آبشار سرطاف

آبشار سرطاف در شهرستان ایلام قرار دارد و یکی از گردشگاه های عمومی مردم شهر ایلام است.
مشاهده آبشار سرطاف

آبشار گچان

آبشار گچان در ۱۵ کیلومتری شمال شهر ایلام قرار دارد.
مشاهده آبشار گچان

تنگ رازیانه

تنگ رازیانه در ۵۰ کیلومتری جاده ایلام به دره شهر واقع شده است.
مشاهده تنگ رازیانه

کوه قلاقیران

کوه قلاقیران که در ۳ کیلومتری شهر ایلام واقع شده است در ادبیات شفاهی به نوعی نماد شهر ایلام به شمار می آید.
مشاهده کوه قلاقیران

استان

استان ایلام

استان ایلام

استان ایلام یکی از استان‌های کشور ایران است که در باختر این کشور و در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته‌است. این استان از استان‌های کمابیش جنگلی ایران است.
مشاهده استان ایلام