گردشگاه های طبیعی بجنورد

آبشار حمید

آبشار حمید در ۷ کیلومتری بجنورد و در روستایی به همین نام قرار دارد.
مشاهده آبشار حمید
بش قارداش

بش قارداش

بش قارداش در ۷ کیلومتری شهر بجنورد و در مسیر جاده بجنورد به اسفراین واقع شده است.
مشاهده بش قارداش

روستای اسفیدان

روستای اسفیدان یکی از زیباترین و خوش آب و هواترین روستاهای استان خراسان شمالی می باشد.
مشاهده روستای اسفیدان

گردشگاه چشمه بابا امان

گردشگاه چشمه بابا امان در ۱۰ کیلومتری شهر بجنورد و در مسیر جاده بجنورد به مشهد قرار دارد.
مشاهده گردشگاه چشمه بابا امان

استان

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان شمالی