گردشگاه های همدان

باغ اعتمادیه

باغ اعتمادیه مربوط به دوره قاجار است و در همدان، محله اعتمادیه واقع شده است.
مشاهده باغ اعتمادیه

باغ نظری

باغ نظری در شهر همدان، میدان جهاد، چهارراه نظری قرار دارد.
مشاهده باغ نظری

استان

استان همدان

استان همدان

استان همدان یکی از استان های ایران است. مرکز این استان، شهر همدان است. استان همدان از استان های كوهستانی، مرتفع، سرد و بادخیز كشور محسوب می شود.
مشاهده استان همدان