گردشگاه های اصفهان

باغ پرندگان

باغ پرندگان

مساحت باغ پرندگان ۱۷۰۰۰ متر مربع است و با توری که بر روی ۱۱ ستون فلزی حداکثر به بلندی ۲۲ متر قرار دارد، محصور شده است.
مشاهده باغ پرندگان
باغ گلها

باغ گلها

باغ گلها کارکرد چندگانه تفریحی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دارد و یکی از ویژگی های برجسته این باغ به کاربردن عناصر معماری سنتی در بناهای باغ است.
مشاهده باغ گلها
کوه صفه

کوه صفه

کوه صفه کوهی از سلسله جبال زاگرس است که در منتهاالیه جنوب اصفهان قرار دارد.
مشاهده کوه صفه

استان

استان اصفهان

استان اصفهان

استان اصفهان، استانی است در میانه ایران با مرکزیت شهر اصفهان. استان اصفهان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید انواع مختلف صنایع دستی ایران بشمار می‌رود.
مشاهده استان اصفهان