گردشگاه های اهواز

ساحل کارون

ساحل کارون یکی از جاذبه های گردشگری شهر اهواز است. کارون پرآبترین و بزرگترین رود ایران است.
مشاهده ساحل کارون

استان

استان خوزستان

استان خوزستان

استان خوزستان در جنوب غربی ایران در کرانه خلیج فارس و اروندرود قرار دارد و مرکز استخراج نفت ایران به‌شمار می‌آید. شهر اهواز مرکز استان خوزستان است.
مشاهده استان خوزستان