مکان های مذهبی بوشهر

مسجد کوفه

مسجد کوفه مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر، در محله قدیمی بهبهانی واقع شده است.
مشاهده مسجد کوفه

استان

استان بوشهر

استان بوشهر

استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. آب و هوای استان گرم و خشک و در نواحی ساحلی گرم و مرطوب است.
مشاهده استان بوشهر