مکان های مذهبی زاهدان

مسجد فیض الرحمان

مسجد فیض الرحمان مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است و در شهر زاهدان، در خیابان مجدیه واقع شده است.
مشاهده مسجد فیض الرحمان

استان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع است. سیستان شامل زابل و شهرهای اطرافش است و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از زاهدان تا چابهار می‌باشد.
مشاهده استان سیستان و بلوچستان