مکان های مذهبی کرمان

آتشکده کرمان

آتشکده کرمان مربوط به دوره پهلوی است و در شهر کرمان، در خیابان برزو آمیغی واقع شده است.
مشاهده آتشکده کرمان

مسجد پامنار

مسجد پامنار در شهر کرمان واقع شده است.
مشاهده مسجد پامنار

مسجد جامع کرمان

مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری در شهر کرمان، در کنار میدان شهدا واقع شده است.
مشاهده مسجد جامع کرمان

مسجد ملک

مسجد ملک یا مسجد امام خمینی (ره) مربوط به قرن پنجم هجری قمری و دوره سلجوقی است و در بافت قدیمی شهر کرمان، در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است.
مشاهده مسجد ملک

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان