مکان های مذهبی گرگان

مسجد جامع گرگان

مسجد جامع گرگان در بافت قدیمی شهر گرگان، در بازار نعلبندان قرار دارد.
مشاهده مسجد جامع گرگان

مسجد گلشن

مسجد گلشن مربوط به دوره قاجار است و در شهر گرگان، در ابتدای خیابان شهید رجایی واقع شده است.
مشاهده مسجد گلشن

استان

استان گلستان

استان گلستان

استان گلستان از استان‌های شمالی ایران است. مرکز این استان گرگان است.استان گلستان در بین استان‌های مازندران، سمنان و خراسان شمالی قرار دارد. گلستان با کشور ترکمنستان نیز همجوار است.
مشاهده استان گلستان