مکان های مذهبی مشهد

حرم مطهر امام رضا (ع)

حرم مطهر امام رضا (ع)

امام علی بن موسی الرضا (ع)، هشتمین امام شیعیان، در سال ۱۴۸ هجری قمری در مدینه متولد شدند و در سال ۲۰۳ هجری قمری در حالیکه ۵۵ سال از عمر مبارک ایشان سپری شده بود، در شهر طوس به دست مامون عباسی به شهادت رسیدند.
مشاهده حرم مطهر امام رضا (ع)

مسجد گوهرشاد

مسجد گوهرشاد مربوط به دوره تیموری است و در شهر مشهد، در جنوب حرم امام رضا (ع) واقع شده است.
مشاهده مسجد گوهرشاد

مسجد هفتاد و دو تن

مسجد هفتاد و دو تن مربوط به سده ۹ ه‍جری قمری است و در مشهد، در خیابان خسروی، در ابتدای بازار بزرگ واقع شده است.
مشاهده مسجد هفتاد و دو تن

مصلای طرق

مصلای طرق مربوط به سده ۹ هجری قمری است و در جنوب شرقی مشهد، در محله طرق واقع شده است.
مشاهده مصلای طرق

مصلای مشهد

مصلای مشهد که به مصلای پایین خیابان نیز معروف است، مربوط به دوره صفویه است و در شهر مشهد، در بلوار مصلی واقع شده است.
مشاهده مصلای مشهد

استان

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است. این استان با تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان رضوی