مکان های مذهبی همدان

کلیسای گریگوری استپان

کلیسای گریگوری استپان

کلیسای گریگوری استپان در قسمت شرقی تپه هگمتانه در محله قدیم ارامنه قرار دارد.
مشاهده کلیسای گریگوری استپان

کلیسای مریم مقدس

کلیسای مریم مقدس مربوط به دوره قاجار است و در همدان، خیابان اکباتان، محله ارامنه واقع شده است.
مشاهده کلیسای مریم مقدس

مسجد جامع همدان

مسجد جامع همدان به سبک مساجد دوره قاجار ساخته شده است و امکان دارد شروع ساخت این بنا در زمان فتحعلی شاه و یا آغاز سلطنت محمد شاه قاجار بوده باشد.
مشاهده مسجد جامع همدان

مسجد شالبافان

مسجد شالبافان مربوط به دوره قاجار است و در همدان، محله شالبافان واقع شده است.
مشاهده مسجد شالبافان

مسجد شریف الملک

مسجد شریف الملک مربوط به دوره قاجار است و در همدان، خیابان بین النهرین واقع شده است.
مشاهده مسجد شریف الملک

مسجد شورین

مسجد شورین مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان همدان، روستای شورین واقع شده است.
مشاهده مسجد شورین

استان

استان همدان

استان همدان

استان همدان یکی از استان های ایران است. مرکز این استان، شهر همدان است. استان همدان از استان های كوهستانی، مرتفع، سرد و بادخیز كشور محسوب می شود.
مشاهده استان همدان