مکان های مذهبی نیشابور

مسجد جامع اسحاق آباد

مسجد جامع اسحاق آباد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان نیشابور، روستای اسحاق آباد واقع شده است.
مشاهده مسجد جامع اسحاق آباد

مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور مربوط به دوره تیموری است و در سال ۸۹۹ هجری قمری ساخته شده است.
مشاهده مسجد جامع نیشابور

استان

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است. این استان با تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان رضوی