آرامگاه های شیراز

آرامگاه آبش خاتون

آرامگاه آبش خاتون، آخرین اتابک از اتابکان فارس، در شهر شیراز واقع شده است.
مشاهده آرامگاه آبش خاتون

آرامگاه باباکوهی

آرامگاه علی ابوعبدالله بن باکویه شیرازی مشهور به باباکوهی در دامنه کوه در شمال شهر شیراز واقع شده است.
مشاهده آرامگاه باباکوهی
آرامگاه بی بی دختران

آرامگاه بی بی دختران

آرامگاه بی بی دختران در شمال مسجد مشیر شهر شیراز واقع شده است.
مشاهده آرامگاه بی بی دختران
آرامگاه حافظ

آرامگاه حافظ

آرامگاه حافظ که معروف به حافظیه می باشد، در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن قرار دارد.
مشاهده آرامگاه حافظ
آرامگاه خواجوی کرمانی

آرامگاه خواجوی کرمانی

آرامگاه خواجوی کرمانی در دامنه کوه صبوی در تنگ الله اکبر، در شمال شهر شیراز قرار گرفته است.
مشاهده آرامگاه خواجوی کرمانی
آرامگاه سعدی

آرامگاه سعدی

آرامگاه سعدی که معروف به سعدیه می باشد، در کنار باغ دلگشا در دامنه کوه در شمال شرق شهر شیراز واقع شده است.
مشاهده آرامگاه سعدی
آرامگاه سیبویه

آرامگاه سیبویه

آرامگاه بوبشرعمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه معروف به سیبویه شیرازی در نزدیکی دروازه کازرون شهر شیراز قرار دارد.
مشاهده آرامگاه سیبویه

آرامگاه شاه داعی الله

آرامگاه شاه داعی الله در ضلع جنوب شرقی گورستان دارالسلام شهر شیراز قرار دارد.
مشاهده آرامگاه شاه داعی الله

آرامگاه شاه شجاع

آرامگاه شاه شجاع در شیراز و در شمال غربی حافظیه قرار دارد.
مشاهده آرامگاه شاه شجاع
آرامگاه شیخ روزبهان

آرامگاه شیخ روزبهان

آرامگاه شیخ روزبهان در محله درب شیخ شهر شیراز واقع شده است.
مشاهده آرامگاه شیخ روزبهان

بقعه هفت تنان

بقعه هفت تنان در شهر شیراز و در شمال آرامگاه حافظ قرار گرفته است.
مشاهده بقعه هفت تنان

استان

استان فارس

استان فارس

استان فارس یکی از استان‌های ایران است که در بخش جنوب این کشور واقع شده‌است. مرکز استان فارس، شهر شیراز است.
مشاهده استان فارس