آرامگاه های سعادت شهر

آرامگاه کوروش بزرگ

آرامگاه کوروش بزرگ

کوروش بزرگ، بنیانگذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود. شاهنشاهی هخامنشی که به دست کوروش بزرگ بنیاد نهاده شد، تقریبا همه جهان متمدن آن روز را دربر می گرفت.
مشاهده آرامگاه کوروش بزرگ

استان

استان فارس

استان فارس

استان فارس یکی از استان‌های ایران است که در بخش جنوب این کشور واقع شده‌است. مرکز استان فارس، شهر شیراز است.
مشاهده استان فارس