آرامگاه های ماهان

آرامگاه شاه نعمت الله ولی

آرامگاه شاه نعمت الله ولی

آرامگاه شاه نعمت الله ولی مربوط به دوره صفویه است و در شهرستان کرمان، در شهر ماهان واقع شده است.
مشاهده آرامگاه شاه نعمت الله ولی

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان