آرامگاه های مشهد

آرامگاه خواجه اباصلت هروی

ابوصلت عبدالسلام بن صالح حجازی هروی معروف به خواجه اباصلت هروی، یکی از نزدیکترین یاران امام رضا (ع) بود.
مشاهده آرامگاه خواجه اباصلت هروی

آرامگاه خواجه ربیع

آرامگاه خواجه ربیع مربوط به دوره صفوی است و در شهر مشهد، در انتهای خیابان خواجه ربیع، در باغی وسیع و مصفا واقع شده است.
مشاهده آرامگاه خواجه ربیع

آرامگاه شیخ حر عاملی

آرامگاه شیخ حر عاملی در شهر مشهد، در حرم امام رضا (ع)، در صحن انقلاب واقع شده است.
مشاهده آرامگاه شیخ حر عاملی
آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه - حماسه ملی ایران - است.
مشاهده آرامگاه فردوسی

آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی

آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی مربوط به دوره صفویه است و در شهر مشهد، در خیابان کوهسنگی واقع شده است.
مشاهده آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی

آرامگاه نادرشاه

آرامگاه نادرشاه مربوط به دوره معاصر است و در شهر مشهد، در باغ موزه نادری واقع شده است.
مشاهده آرامگاه نادرشاه

گنبد سبز

گنبد سبز مربوط به دوره صفویه است و در وسط میدانی به همین نام در شهر مشهد واقع شده است.
مشاهده گنبد سبز

مقبره پیر پالاندوز

مقبره پیر پالاندوز مربوط به دوره صفویه و دوره معاصر است و در شهر مشهد، در خیابان نواب صفوی، در ضلع شرقی حرم مطهر امام رضا (ع) واقع شده است.
مشاهده مقبره پیر پالاندوز

استان

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است. این استان با تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان رضوی