آرامگاه های همدان

آرامگاه استر و مردخای

آرامگاه استر و مردخای

آرامگاه استر و مردخای جزء مهم ترین زیارتگاه‌های یهودیان ایران و جهان است.
مشاهده آرامگاه استر و مردخای
آرامگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا

آرامگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا

ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا، مشهور به شیخ الرئیس ابوعلی سینا، پزشک و فیلسوف ایرانی و از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران است که آثارش در زمینه پزشکی و فلسفه ارسطویی اهمیت بسیاری دارند.
مشاهده آرامگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا

استان

استان همدان

استان همدان

استان همدان یکی از استان های ایران است. مرکز این استان، شهر همدان است. استان همدان از استان های كوهستانی، مرتفع، سرد و بادخیز كشور محسوب می شود.
مشاهده استان همدان