آرامگاه های ارومیه

آرامگاه دیزج تکیه

آرامگاه دیزج تکیه مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان ارومیه، روستای دیزج تکیه واقع شده است.
مشاهده آرامگاه دیزج تکیه

استان

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه است. استان آذربایجان غربی یکی از مناطق کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گسترده‌ای دارد.
مشاهده استان آذربایجان غربی